picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
核心 眼所看不見的黃金漁場(徒1:8) 2019.03.17
核心 人生黃金漁場(徒2:1) 2019.03.10
核心 自立系統(希11:38) 2019.03.03
核心 RT day(62 9-13) 2019.02.24
核心 沒有聽福音的人們(徒1:8) 2019.02.17
核心 再生產系統(太28:16-20) 2019.02.10
核心 RT day(62種生活5-8課) 2019.01.27
核心 第1系統傳道(徒2:1-13) 2019.01.20
核心 無人教導的生活(徒1:8) 2019.01.13
核心 傳道者的生活(徒2:1) 2018.12.30
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]