picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
核心 傳道,宣教未自立挑戰(徒13:1-12) 2019.12.15
核心 解決問題的方法(腓4:7-13) 2019.12.08
核心 要展開三時代(1) 2019.12.01
核心 Darakbang聖經所說的醫治(徒3:1-12) 2019.11.24
核心 Rtday(62) 2019.11.17
核心 公務員宣教士的力量(王上18:1-15) 2019.11.10
核心 實習(詩78:70-72) 2019.11.03
核心 Rtday(62) 2019.10.27
核心 打破舊框架的之前Camp(徒2:1-4) 2019.10.20
核心 打破舊框架的準備Camp(徒1:14) 2019.10.13
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]