picture

直播 : 請確認直播的時間表.

過去的信息
信息
信息 主題 ( 經文 ) 日期
核心 RT day(62) 2019.06.23
核心 先蒙應允的傳道門徒(徒1:14) 2019.06.16
核心 跟隨話語的人(徒1:14; 11:19; 13:1; 16:6-10; 19:21) 2019.06.09
核心 翻譯者的傳道(徒8:26-40) 2019.06.02
核心 體驗福音能力-馬可樓房(徒2:1-47) 2019.05.26
核心 RT day(62) 2019.05.19
核心 專門產業人先要找的生活 (羅16:17-20) 2019.05.12
核心 救活世界兒童的主角團體(路23:28) 2019.05.05
核心 找絕對門徒的人們(15) 2019.04.28
核心 多民族宣教大會2講(太28:16-20) 2019.04.07
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]