picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
区域功课 恢复家庭礼拜(诗128:1-6) 2015.04.12
区域功课 礼拜奉献物的恢复(林后8:1-15) 2015.04.05
区域功课 真赞美的恢复(诗137:1-9) 2015.03.29
区域功课 礼拜者的资格恢复(诗133:1~3) 2015.03.22
区域功课 11课 礼拜内容的恢复(徒2:43-47) 2015.03.15
区域功课 10课 礼拜对象的恢复 (太4:8-11) 2015.03.08
区域功课 9课 礼拜本质的恢复(约4:23-24) 2015.03.01
区域功课 8课 改变世界的福音信息 (罗1:16-17) 2015.02.22
区域功课 体验三个根本(徒1:1-8) 2015.02.15
[F].. [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]