picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
核心 62个传道者的生活-疏通和关怀(31课-34课) 2019.07.21
核心 特别马可楼 (徒4:12) 2019.07.14
核心 去会见的马可楼 (/) 2019.07.07
核心 医治的马可楼 (/) 2019.06.30
核心 校园福音化信息-7月 (27-30课(顶峰之路-才干)) 2019.06.23
核心 首先蒙应允的传道门徒(徒1:14) 2019.06.16
核心 跟随话语的人们 (徒1:14, 徒11:19, 徒13:1, 徒16:6-10, 徒19:21) 2019.06.09
核心 口译笔译人的传道 (徒8:26-40) 2019.06.02
核心 体验福音能力-马可楼 (徒2:1-47) 2019.05.26
核心 校园福音化信息-6月 (62个传道者生活-22~26课) 2019.05.19
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]