picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
核心 重职者大会四讲-向传道、宣教未自立挑战(徒13:1-12) 2019.12.15
核心 解决问题的方法 (腓4:7-13) 2019.12.08
核心 当打开3时代(/) 2019.12.01
核心 Darakbang-圣经所讲的医治 (徒3:1-12) 2019.11.24
核心 校园福音化12月 (/) 2019.11.17
核心 世界公务员宣教大会3讲-公务员宣教士的力量 (王上18:1-15) 2019.11.10
核心 实习 (诗78:70-72) 2019.11.03
核心 校园福音化-11月 (62个传道者生活-20个战略-5基础) 2019.10.27
核心 打破旧框架的之前camp (徒2:1-4) 2019.10.20
核心 打破框架的准备camp (徒1:14) 2019.10.13
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]