picture

直播 : 请确认直播的时间表.

过去的信息
信息
信息主题(经文)日期
区域功课 以赛亚的应许之旅(赛6:13) 2020.02.16
区域功课 以利亚和以利沙的应许之旅 (王下2:9) 2020.02.09
区域功课 大卫的应许之旅 (撒上16:13) 2020.02.02
区域功课 撒母耳的应许之旅 (撒上3:19) 2020.01.26
区域功课 应许的旅程2-摩西的应许之旅 (出3:18) 2020.01.19
区域功课 应许的证人1-约瑟的应许之旅 (创45:5) 2020.01.12
区域功课 神的儿女一生要享受的应许之旅 (徒1:8) 2020.01.05
区域功课 多民族学校 (徒8:26-40) 2019.12.29
区域功课 第51课传道者的作品-三个仪式 (赛6章) 2019.12.22
区域功课 父母、教师重职者必须要做的 (哀4:1-5) 2019.12.15
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ..[L]